AGH - WIMiR - Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Alfabetyczna lista pracownikˇw naukowo-dydaktycznych KKiEM
(osoby prowadz╣ce zajŕcia w ramach etatu lub umˇw - w dn.22.II.2010)

 1. Bera Piotr dr in┐., tel. 31-26, pok. 209
 2. Bojko úukasz mgr in┐., tel. 35-21, pok. 309
 3. Broniec Zdzis│aw dr in┐., tel.31-25, pok.103
 4. Brze┐a˝ski Marek prof. AGH, dr hab.in┐., tel.34-21, pok.207
 5. Burkiewicz Jadwiga mgr in┐., tel.31-24, pok.216
 6. Chronowska Kinga mgr in┐., tel.31-24, pok.216
 7. Czachˇrska Ewa dr in┐., tel.31-26, pok.209
 8. Dudek Rafa│ dr in┐., tel.30-42, pok.209a
 9. Heinrich Ma│gorzata dr in┐., tel.31-25, 104a
 10. Horak Wojciech dr in┐., tel.44-18, pok.210; horak@agh.edu.pl; publikacje
 11. Jasica Gra┐yna dr in┐., tel.34-21, pok.207
 12. Kluczny Adrian mgr in┐., tel.31-21, pok.215
 13. Kot Marcin dr hab in┐., tel.30-63, 34-20, pok.310, 016
 14. Lepiarczyk Dariusz dr in┐., tel.30-42, pok.209a
 15. úukasik Jan dr in┐., tel.30-42, pok.210
 16. Madej Tomasz dr in┐., tel.40-79, 35-21; madej@imir.agh.edu.pl; publikacje
 17. Maziarz Micha│ dr in┐., tel.44-18, pok.210
 18. Michalczyk Krzysztof dr in┐., tel.31-21, pok.215
 19. Ocho˝ski W│odzimierz dr in┐., tel.31-26
 20. Pilch Robert dr in┐., tel.31-25, pok.104a
 21. Rakowski Wies│aw prof.zw., dr hab.in┐., tel.30-60, pok.308; rakowski@agh.edu.pl; publikacje
 22. Rudnicki Zbigniew dr in┐., tel.31-27, pok.301
 23. Rupeta Wiktor dr in┐., tel.30-36, pok.211
 24. Ryniewicz Anna prof.AGH, dr hab in┐., tel.40-79, 35-21; pok.03, 309; ghryniew@cyf-kr.edu.pl; publikacje
 25. Salwi˝ski Jˇzef prof.AGH, dr hab. in┐., tel.30-53, pok.212
 26. Sujecki Kazimierz dr in┐., tel.31-24, pok.216
 27. Szczŕch Marcin dr in┐. tel.30-36, 35-15 , pok.211
 28. Szybka Jan prof.AGH, dr hab.in┐. tel.31-10, 31-25, pok.104
 29. Szyd│o Zbigniew dr in┐., tel.35-15, 30-87; pok.018, 208
 30. Tarnowski Jerzy dr in┐., tel.31-25, pok.103
 31. Uhry˝ski Andrzej dr in┐., tel.31-15, pok.214; uhrynski@agh.edu.pl; publikacje
 32. Wŕdrychowicz Dariusz mgr in┐., tel.31-27, pok.301
 33. Worsztynowicz-B│a┐ejowska Barbara dr in┐., tel.30-36, pok.211
 34. Zachara Boles│aw dr in┐., tel.35-21, 35-15, pok.018, 309
 35. Zimowski S│awomir dr in┐., tel.34-20, 30-63, pok.016, 310

Doktoranci

 1. Gabriel Kowalik mgr in┐., tel. 31-21, pok. 215

Pracownicy administracyjni i techniczni KKiEM:

L.p.

Nazwisko Imiŕ

Stopie˝

Tel.w.

Pok.

E-mail

1

Dukalski Andrzej

st.technik

30-89, 30-96

B2/B3 pok.09

2

Kwiecie˝ Ma│gorzata

mgr in┐

31-15, 633-07-23

B2, pok.213

3

Pasek Stanis│aw

st.technik

31-23

B-2, pok.02

4

Romanowski Wies│aw

in┐. (specjalista w zaw.)

31-15, 633-07-23

B2, pok.213

5

Szlachta Dorota

sam.referent

31-25

B-2, pok.104

6

Zaj╣czkowski Jerzy

mgr in┐. specjalista w zaw.

36-93

B2, pok.307Lista by│ych pracownikˇw KKiEM (niekompletna)

 1. Artymiak Piotr, dr in┐. >publikacje
 2. Bednarek Kazimierz, dr in┐. >publikacje
 3. Boda Adolf, dr in┐. E-mail: boda@imir.agh.edu.pl>publikacje
 4. Daca Janina, dr in┐. E-mail: j_daca@interia.pl>publikacje
 5. Figiel W│odzimierz dr in┐.,
 6. Gr╣dkowski Piotr dr in┐.
 7. Gancarzewicz Andrzej, dr in┐.
 8. Jurkiewicz Aleksandra, dr in┐. >publikacje
 9. Kaczor Ewa
 10. Kisiel Stanis│aw, dr in┐. >publikacje
 11. Klein Wac│aw, dr in┐. >publikacje
 12. Kocjan Lucjan, mgr in┐. >publikacje
 13. Lewi˝ski Antoni, dr in┐
 14. Mika Jan, mgr in┐. >publikacje
 15. Mika Marek, mgr in┐. >publikacje
 16. Oleksiak Zbigniew, dr in┐. E-mail: zb_olek@agh.edu.pl>publikacje
 17. Onyszko Bogus│aw, dr in┐. >publikacje
 18. Potoczny Marcin dr in┐.
 19. Porŕbska Maria, dr in┐. >publikacje
 20. Pytko Stanis│aw, prof. zw. dr hab. in┐. E-mail: s_pytko@agh.edu.pl>publikacje
 21. Sienko Jˇzef, dr in┐. >publikacje
 22. îroda Prokop, dr in┐. >publikacje
 23. Trzaskoť Piotr, mgr in┐. >publikacje
 24. Tylek Ryszard, dr in┐. >publikacje
 25. Warszy˝ski Marian, prof. dr hab. in┐. >publikacje
 26. Worosz Jerzy