Spis tresci rozdziału:

4. MS WINDOWS

4.1.    Symbole urządzeń. System plików 
4.2.    Właściwości i typy plików 
4.3.    Elementy ekranu. Ikony. Skróty 
4.4.    Działania myszką i Menu kontekstowe  
4.5.    Podstawowe zasady pracy w Ms Windows 
4.6.    Okna i ich elementy  
4.7.    Otwieranie aplikacji i dokumentów  
4.8.    Wielozadaniowość   
4.9.    Elementy okien dialogowych   
4.10.    Operowanie na plikach i folderach. 
4.10.1.    Okno "Mój Komputer"  
4.10.2.    Eksplorator Windows  
4.10.3.    Alternatywne menadżery plików. Far  
4.11.    Wyszukiwanie plików i szablony nazw 
4.12.    Schowek
4.13.    Ustawienia - Panel Sterowania	
4.14.	Dostęp do sieci
4.15.	Elementarz pisania i edycji tekstów
4.16.	Pytania kontrolne - Ms Windows

4.16. PYTANIA KONTROLNE - MS WINDOWS
(4.1) Jakie podstawowe funkcje spełnia każdy system operacyjny?
(4.2) Wymień kilka ważnych cech systemu Ms Windows których nie posiada Ms DOS.
(4.3) Opisz pojęcie "graficzny interfejs użytkownika".
(4.4) Na czym polega wielozadaniowość?
(4.5) Jakie są reguły dotyczące budowy nazw plików w Ms DOS i Ms Windows?
(4.6) Jakie wspólne zasoby udostępnia Ms Windows dla programów użytkowych?
(4.7) Co możesz powiedzieć o zestawach czcionek w Ms Windows?
(4.8) Jakie są możliwości korzystania z grafiki i multimediów w Ms Windows?
(4.9) Co możesz powiedzieć o obsłudze urządzeń wejścia-wyjścia w Ms Windows?
(4.10) Opisz podstawowe elementy ekranu Ms Windows.
(4.11) Co reprezentują ikony i jak się nimi posługiwać?
(4.12) Wymień podstawowe operacje standardowo przypisane lewemu i prawemu przyci-skowi myszki.
(4.13) Opisz elementy okna aplikacji i operacje do jakich można je używać
(4.14) Co to jest menu kontekstowe oraz menu główne, jak się nimi posługiwać?
(4.15) Jak przemieszczać okna aplikacji oraz zmieniać ich rozmiary?
(4.16) Czym się różni otwieranie i zamykanie okna aplikacji od zwijania i rozwijania?
(4.17) Jak przechodzić do innej z kilku otwartych aplikacji, w szczególności gdy jej okno jest niewidoczne (zwinięte lub przysłonięte innymi)?
(4.18) Czy w Ms Windows trzeba najpierw wybierać operację a potem obiekty na których ma być wykonana, czy odwrotnie?
(4.19) Gdzie w Ms Windows można przeglądać zawartość dysków i folderów?
(4.20) Opisz rolę i obsługę Eksploratora Ms Windows.
(4.21) Gdzie i w jaki sposób można przeglądać drzewo folderów?
(4.22) Jakie oznaczenia w systemie DOS i Windows mają porty szeregowe i równoległe?
(4.23) Wymień 5 właściwości każdego pliku.
(4.24) Jakie rozszerzenia nazw mają pliki programów gotowych do uruchamiania?
(4.25) Wymień kilka przykładowych rozszerzeń nazw różnego typu plików dokumentów.
(4.26) Co to są skróty w Ms Windows?
(4.27) Wymień kilka sposobów otwierania ikon folderów, skrótów i aplikacji.
(4.28) Kiedy może wystąpić niepowodzenie przy otwieraniu skrótu?
(4.29) Wymień kilka sposobów otwierania dokumentów. Kiedy zawodzą?
(4.30) Podaj zalecenia dla początkujących - jak wprowadzać i formatować teksty.