Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn AGH

MATHCAD

PKM - ćw.1: Obliczanie naprezenia w spoinie

Do niniejszego ćwiczenia konieczne jest opanowanie wiadomości przerabianych we wcześniejszych zadaniach. Objaśnienia masz TUTAJ

Obliczyć naprężenia w mocnej spoinie pachwinowej mocującej wysięgnik do podstawy (wg szkicu) jeżeli wiadomo że jest do niego przyłożona siła P pod kątem ALFA zmieniającym się od 0 do 90 stopni. Grubość spoiny wynosi a=0,7*d. Przedstawić na wykresie przebieg zmian naprężenia wypadkowego TAU_W w funkcji kąta ALFA.

DANE:
 • d - grubość blachy wysięgnika
 • L - długość wysięgnika
 • h - szerokość wysięgnika
 • P - wartość siły
 • ALFA - kąt kierunku siły

Dokument powinien zawierać:

 1. Imie i nazwisko autora
 2. Nagłówek i tekstu zadania oraz rysunek (przekopiowany przez schowek)
 3. Blok DANYCH czyli podstawienia ich wartości jako liczb lub ciągów (jako zmiennych zakresowych)
 4. Blok obliczeń czyli wzory bez liczb lecz z wykorzystaniem zmiennych zdefiniowanych w bloku danych
 5. Sprawdź ciąg wartości ALFA
 6. Wyznacz parametry przekroju wysięgnika (belki): Jx=(a*h^3)/12, Wg=2*Jx/h, A=a*h
 7. Wyznacz składowe naprężenia: w kierunku Y od zginania i rozciągania, w kierunku X od ścinania
 8. Wyznacz naprężenie wypadkowe (zastępcze) sumując algebraicznie te naprężenia które są w tym samym kierunku oraz sumując geometrycznie (pierwiastek z sumy kwadratów) naprężenia prostopadłe do siebie

Powrót