Programy dla MES (FEM)

Zestawy programów komputerowych dla metody elementów skończonych składają się zazwyczaj z trzech części:

  1. preprocesora - w którym definiowana jest geometria i własności modelu reprezentującego rozwiązywany problem
  2. procesora nazywanego też solverem - wykonującego obliczenia (na macierzach),
  3. postprocesora, służącego do graficznej prezentacji uzyskanych wyników.

Podział ten jest dość dogodny i dla producentów (bo często kto inny specjalizuje się w tworzeniu modułu obliczającego a kto inny w tworzeniu interfejsu użytkownika) i dla użytkowników (bo pozwala im korzystać z wielu różnych zestawień programów - na przykład pre i post procesor FEMAP może współpracować z conajmniej kilkunastu różnymi procesorami). Częściowo zaś podział ten ma przyczyny historyczne: a mianowicie: w epoce gdy nie było jeszcze monitorów ekranowych i plotterów - istniały tylko programy obliczające do dziś pełniące rolę procesorów-solverów a przyjazne interfejsy użytkownika czyli pre i post procesory powstawały później.

Istnieje wiele profesjonalnych (drogich) programów dla FEM. Na przykład w Centrum Obliczeniowym Cyfronet - AGH są m.in do dyspozycji:

Zakład Wytrzymałości AGH od wielu lat dysponuje systemem COSMOS a w Pracowni Komputerowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (B2 - p.320-322) zainstalowano FEMAP 8.0 + NE/Nastran

Przykłady zadań rozwiązywanych FEMAPEM są dostępne w www.femap.com./femap/training/main/index.htm

Istnieją również darmowe wersje treningowe (czasem zwane "demo") a nawet i wersje pełne. Wiele z nich można pobrać z Internetu. Patrz: Freeware and Shareware Engineering Software

Prosty i łatwy w użyciu program typu shareware do obliczania ram o nazwie ANALYSIS można pobrać tutaj

Bardzo dobrym (choć nieco trudniejszym) jest AMSES FRAME-2D

Wykaz wielu programów FEM znajduje się w: Internet Finite Element Resources oraz Free STRUCTURAL ENGINEERING ANALYSIS Software

Programy FEM współpracują często z programami CAD/CAM do których odsyłacze masz tutaj