Wystąpienie Pani mgr inż. Dagmary Tryby

Szanowni Państwo,

Kierownik Katedry Konstrukcji i Eskploatacji Maszyn, dr hab. inż. Marcin Kot prof. AGH, zaprasza na otwarte Seminarium  Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w dniu 26.09.2018 r. w  sali 325 paw. B2 o godz. 9:45, na którym Pani mgr inż. Dagmara Tryba przedstawi proponowany temat i zakres swojej pracy doktorskiej pt.:

" Analiza wpływu dynamicznego nagniatania na właściwości tribologiczne staliwa wysokomanganowego" .
 Seminarium Katedry związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.
 

Wystąpienie Pana dr inż. Krzysztofa Michalczyka

Szanowni Państwo,
Kierownik Katedry Konstrukcji i Eskploatacji Maszyn, dr hab. inż. Marcin Kot prof. AGH, zaprasza na otwarte Seminarium Wydziałowe w dniu 7.03.2018 o godz. 9:45 w sali 110 (sala Rady Wydziału) paw. B2 podczas którego Pan dr inż. Krzysztof Michalczyk wygłosi referat związany z wszczęciem przewodu habilitacyjnego.

Wystąpienie Pani dr inż. Julii Tarasewicz

W środę 15.11.2017 o godz. 9:45 w sali 325 paw. B2. podczas zebrania Katedry Pani dr inż. Julia Tarasewicz z Uniwersytetu Państwowego w Sumach wygłosi prezentację pt. Opracowanie metod obliczania dynamicznych charakterystyk wirników pomp odśrodkowych w uszczelnieniach bezstykowych. Prezentowana tematyka jest związana z pracą doktorską zrealizowaną przez Panią Julię.

Stara wersja strony internetowej

Sznowni Państwo,
Wszystkie materiały dostępne na starej wersji strony można jeszcze znaleźć klikając w poniższy link:

Link do poprzedniej wersji strony

Jeżeli Państwo są zainteresowani dalszym korzystaniem z tych materiałów, proszę zgłosić ten fakt mailowo na adres: dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl,  w treści podając odnośnik (link) do materiałów z których chcecie Państwo korzytać.

Subscribe to www.kkiem.agh.edu.pl RSS