Zebranie Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na Zebranie Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w dniu 23.10.2019r. (środa) o godz. 9:45 w sali 325 paw. B2. na którym  p. dr inż Zbigniew Rudnicki przedstawi prezentacje nt.:

                                                      "Komputerowe początki czyli 55 lat na AGH wśród ludzi i komputerów".

 

Z poważaniem
Kierownik KKiEM
dr hab. inż. Marcin Kot, prof. nadzw. AGH

Zgłoszenie na jubileusz 100 lat dla pracownika WIMiR

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października 2019 r. na naszym Wydziale organizowane są obchody Jubileuszu 100-lecia AGH w ramach Zjazdu Absolwentów. Z tej okazji Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Pan prof. Antoni Kalukiewicz serdecznie zaprasza wszystkich pracowników Wydziału oraz absolwentów do wzięcia udziału w tym uroczystym wydarzeniu.

Kurs dokształcający "Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne – ISO GPS (GD&T)"

Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej przyczyniły się do znacznego rozproszenia geograficznego produkcji. Wytwarzanie komponentów i ich montaż często ma miejsce w różnych państwach, odległych nie tylko w wymiarze przestrzennym ale również kulturowym. Kluczowym czynnikiem udanego działania w takim otoczeniu jest możliwość komunikacji, zwłaszcza w aspektach technicznych, wymagających precyzji i niewybaczających niedomówień.

Wystąpienie Pani mgr inż. Dagmary Tryby

Szanowni Państwo,

Kierownik Katedry Konstrukcji i Eskploatacji Maszyn, dr hab. inż. Marcin Kot prof. AGH, zaprasza na otwarte Seminarium  Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w dniu 26.09.2018 r. w  sali 325 paw. B2 o godz. 9:45, na którym Pani mgr inż. Dagmara Tryba przedstawi proponowany temat i zakres swojej pracy doktorskiej pt.:

" Analiza wpływu dynamicznego nagniatania na właściwości tribologiczne staliwa wysokomanganowego" .

Wystąpienie Pana dr inż. Krzysztofa Michalczyka

Szanowni Państwo,
Kierownik Katedry Konstrukcji i Eskploatacji Maszyn, dr hab. inż. Marcin Kot prof. AGH, zaprasza na otwarte Seminarium Wydziałowe w dniu 7.03.2018 o godz. 9:45 w sali 110 (sala Rady Wydziału) paw. B2 podczas którego Pan dr inż. Krzysztof Michalczyk wygłosi referat związany z wszczęciem przewodu habilitacyjnego.

Wystąpienie Pani dr inż. Julii Tarasewicz

W środę 15.11.2017 o godz. 9:45 w sali 325 paw. B2. podczas zebrania Katedry Pani dr inż. Julia Tarasewicz z Uniwersytetu Państwowego w Sumach wygłosi prezentację pt. Opracowanie metod obliczania dynamicznych charakterystyk wirników pomp odśrodkowych w uszczelnieniach bezstykowych. Prezentowana tematyka jest związana z pracą doktorską zrealizowaną przez Panią Julię.

Subscribe to www.kkiem.agh.edu.pl RSS